Velkommen!


Ny søknad
Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. Dersom du er folkeregistrert i Orkdal kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)

Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev. dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Orkdal kommune), så kan du søke uten å være innlogget (velg Barnehage eller SFO i menyen over).

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre plass eller si opp
For å endre plasstørrelse eller si opp en plass må du være innlogget.

Skoleinnmelding
For skoleåret 2019/2020 vil innmelding til 1. trinn foregå i perioden 14.januar til 28. januar 2019 her i Foresatteportalen. Følg lenken til ID-porten for å logge inn. Når du er logget inn kan du besvare skoleinnmeldingen.

Nærmere informasjon om besøksdager på skolene vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside og på kommunens facebookside.Har du spørsmål angående skoleinnmeldinga - kontakt skolen der barnet skal begynne.Første skoledag for skoleåret 2019/2020 er 15. august 2019.

Orkland kommune
Vi gjør oppmerksom på at nye vedtekter for barnehagene og SFO i Orkland trer i kraft fra 01.01.2020.Foresatte må være forberedt på at det kan bli noen endringer i avtalen med kommunen som en følge av dette.