Velkommen!


Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over.
DU TRENGER IKKE Å LOGGE INN FOR Å SØKE OM PLASS.
Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage/SFO.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre plass eller si opp
For å endre plasstørrelse eller si opp en plass må du være innlogget.

Skoleinnmelding
For skoleåret 2018/2019 vil innskriving til 1. trinn foregå i perioden 12.januar til 26. januar 2018 her i Foresattportalen. Følg lenken til ID-porten for å logge inn. Når du er logget inn kan du besvare skoleinnmeldingen.

Nærmere informasjon om innskrivingsdager vil bli annonsert i lokalavisa.Har du spørsmål angående skoleinnmeldinga - kontakt skolen der barnet skal begynne.Første skoledag for skoleåret 2018/2019 er 16. august 2018.